สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

อ.กมล สุขพงษ์ » มะพร้าว พืชสารพัดประโยชน์
ขลุ่ยเพียงออ
"โอ๊ย! มะพร้าวแพงหูฉี่ แต่ก่อนที่บ้านปลูกไว้หลายต้น ตอนนี้โค่นหมดแล้ว คาดไม่ถึงว่ามะพร้าวจะแพงขนาดนี้" นี่คือเสียงบ่นของคนทำขนมไทยเพื่อขายหารายได้เลี้ยงครอบครัว ขนมไทยแทบทุกชนิดกะทิเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก มะพร้าวเป็นพืชสารพัดประโยชน์ ผลใช้เป็นอาหาร ผลอ่อนทำน้ำมะพร้าว ทำวุ้นมะพร้าว หรือปาดท้ายแล้วขูดเนื้อให้ผสมกับน้ำดื่มแก้พิษเมาค้าง หรือน้ำมะพร้าวอ่อนใช้แก้พิษสลอด ผลแก่นำมาชูดแล้วคั้นเป็นกะทิใช้แกง ใช้ทำขนม หรือนำมาเคียวเป็นน้ำมันมะพร้าวใช้ทอดอาหาร หรือใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ เปลือกมะพร้าวใช้ก่อไฟสุมควันไล่ยุงให้วัวควาย ทำบ่วงดักนก ทำเชือกน้ำมะพร้าวอ่อน ( ที่ไม่หวาน ) นำมาหมักทำน้ำส้มสายชูที่เปรี้ยวและมีกมีต่อ »
อ.กมล สุขพงษ์ » เสียงแห้ง
ขลุ่ยเพียงออ
เสียงแห้ง เป็นเรื่องที่น่ารำคาญมาก เพราะอยู่ดีๆเสียงที่สดใสของเรามันกลับแหบแห้งไปเฉยๆ สาเหตุของเสียงแห้ง มีหลายสาเหตุ เช่นใช้เสียงมากในการพูดโดยการตะเบ็งเสียง เช่นพูดโดยใช้โทรโข่ง เป็นหวัดเจ็บคอ ฯลฯความรำคาญของคนที่ต้องใช้เสียง เช่นพระนักเทศน์ นักพูด ผู้อ่านข่าว คนชอบร้องเพลงจากคาราโอเกะ ครูอาจารย์ นักโต้วาทีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้เสียง วิธีแก้โดยง่ายๆก็ไม่ยากเย็นนัก หากเสียงของท่านแหบแห้งไปโดยประการใดตามที่กล่าวมาเบื้องต้นให้ท่านชงชาจีน สักป้านหนึ่ง (ชงให้พอดี ไม่เข้ม หรือ อ่อนเกินไป ) หาถ้วยชา ขนาดพอจิบมาสัก 2 ใบ เกลือผงใส่ถ้วยเล็กๆมาสัก 1 ถ้วย รินชาจีนใส่ถ้วยชา แล้วใช้นิ้วจิ้มเกลือผงแตะลิ้น จิบชาจีนตามไป เกลือแตะลิ้นทีก็จิบชาจีนตามไปทมีต่อ »
คุณแม่ลูกสอง » ของแท้หรือเทียบเท่า
punyha

ของแท้หรือเทียบเท่า

วันสองวันที่ผ่านมา ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยการเดินเท้าในเมืองใหญ่ ทำให้ชีวิตเดินช้าลงหมายถึงจังหวะชีวิตนะ ส่วนจังหวะก้าวอาจมีวิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อให้ทันตามเวลาที่นัดหมาย เดินผ่าน

มีต่อ »
กล้วยน้ำว้า » ประสบการณ์จากพัฒนากิจกรรมย่อยระบบสื่อสาร ต.ปริก(เมื่อคุณไม่แม่นในเป้า บริหารเวลาไม่ลงตัว มั่วเลยพี่น้อง)
กล้วยหวาน
บ่ายวันที่ 13 มกราคม 53 ภายหลังจากเสร็จภารกิจในการลงไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เทศบาล ต.ปริก โดยพี่ถนอม ขุนเพ็ชร ทีมงานคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังงานเขียน 'เพียงผีเสื้อขยับปีก ' ผมและพี่ถนอมก็ได้ลงพื้นที่ ต.ปริก ซึ่งตั้งไม่ไกลมากนักจากเทศบาลเกือบบ่าย 2 โมง การประชุมเพิ่งได้เริมดำเนินการ ตัวแทนชุมชนทยอยเข้ามาในที่ประชุม มีตัวแทนชุมชน ตัวแทนโรงเรียน แต่ท้องถิ่นวันนี้เป็นการคุยต่อเนื่องเพื่อพัฒนากิจกรรมระบบสื่อสารในชุมชน ต.ปริก ซึ่งมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง การมอบหมายหน้าที่จากการประชุมครั้งที่แล้ว คือการไปสำรวจความเสียหายเรื่องหอกระจายข่าวทั้ง 11 หมู่บ้านในชุมชน ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจ (ซึ่งถ้ามีการเตรียมล่วงหน้าในมีต่อ »
กล้วยน้ำว้า » ปีใหม่ 2553 กับการเตรียมงานถอดบทเรียนของทีมประเมินการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
กล้วยหวาน
ครบ 1 สัปดาห์พอดีสำหรับการเริ่มปีใหม่ 2553 แต่สำหรับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา(งบ สสส.) กลับเป็นช่วงการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย แผนงานต้องถูกเร่งการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงานแผนสุขภาพตำบล 6 พื้นที่ ได้แก่ แผนสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนไทรงามเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองบ้านพรุ ต.ควนโส ต.นาหมอศรี ต.เกาะสะบ้า ซึ่งทุกพื้นที่ต้องพยายามปิดการทำแผนให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์(เหลือเวลาอีก 40 วัน) ซึ่งหลายพื้นทีก็เป็นไปตามแผน กรณีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ชุมชนไทรงามก็เหลือเวทีสุดท้าย เทศบาลเมืองบ้านพรุก็เหลือดูความเรียบร้อยของตัวแผน ต.ควนโส ก็เหลือการทำเวทีกับเครือข่ายโรงเรียน สำหรับ ต.นาหมอศรี ซึ่งทิ้งช่วงในการลงพื้นที่นานนน...ก็จะลงพื้นที่ในสัปมีต่อ »