การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

Little Bear Little Bear

การจัดการข้อมูลสุขภาพของจังหวัดสงขลา

การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

8 items(1/2) 2 Next » Last »|
หลักสูตรอบรมให้สมาชิกในเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

คุณกำราบ พานทองได้จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับสอนผู้ที่มีความสนใจ งานนี้สอนฟรีทุกอย่าง ใครสนใจจะเข้าร่วมก็ลองพิจารณาหลักสูตรกันดูนะครับว่าสนใจหลักสูตรไหน หากสนใจก็สามารถติดต่อกับคุณกำราบโดยตรงที่ kumrab@gmail.com 086-6961225 หรือจะเขียนความคิดเห็นไว้ท้ายหัวข้อนี้ก็ได้ครับ

มีต่อ »
ดูงาน - กระบวนการทำงาน FAB MODEL
FAP MODEL (Family and Community Assesment Program) เป็นระบบที่ใช้งานอยู่ที่ สอ.บางปู ของ อบต.ปากพูนผลที่ได้อย่างหนึ่งคือ สรุปภาวะสุขภาพรายครอบครัว เช่น สุขภาพของสมาชิก , โครงสร้างครอบครัว , โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ฯลฯFAB3 เพิ่มแฟ้มชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ , คน และระบบทางสังคม ใช้กระบวนการ 5 กระบวนการเข้ามาจับในการทำงาน มีปฎิทินชุมชนปี 47 ทุกหมู่บ้านเริ่มออกกำลังการเป็นหลักเพราะข้อมูลที่ได้แสดงถึงผลของปัญหาสุขภาพโครงการของสถานีอนามัยจัดให้มีคลินิก NPจัดให้มีคลินิกโรคเรื้องรังโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการรักษาพยาบาล โดยเอาเด็กทั้งหมด 200 กว่าคนไปอบรมที่ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเวลา 5 วัน ให้เป็นหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หนูน้อยพยาบาล เด็กกลุ่มนี้ได้พัฒนามาเป็น อสม.น้อยในเวลาต่อมาปี มีต่อ »
MindMap การจัดสร้างเว็บไซท์ฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

MindMap การจัดสร้างเว็บไซท์ฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

รายละเอียดอ่านได้จากด้านในนะครับ

มีต่อ »
รายชื่อองค์กร หน่วยงาน ในจังหวัดสงขลา
ขอบันทึกเก็บไว้ก่อน ยังมีอีกเยอะมาก เมื่อรวบรวมได้เยอะแล้ว ค่อยมาคิดเรื่องการจัดหมวดหมู่ และกะว่าจะทำสรุปย่อของแต่ละเว็บไซท์ด้วยกำหนดแนวทางการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ สวรส.ภาคใต้ มอ. สาขาหาดใหญ่ในสงขลาสร้างสุข http://www.songkhlahealth.orgเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ http://www.southhpp.orgฅนใต้สร้างสุข http://www.happynetwork.orgวิทยุเพื่อสุขภาพ http://www.healthyradio.orgสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.aquathai.orgจังหวัดสงขลา http://www.songkhla.go.thสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.nicaonline.comศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา http://www.fisheries.go.th/cf-songkhlaโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา hมีต่อ »
Focus Group #3 : ประเด็นเด็ก สื่อ คุ้มครองผู้บริโภค ผู้สูงอายุ
Focus group ครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายในรอบแรกของการทำ focus group กับภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 15 คนประเด็นที่ถกกันมากที่สุดเป็นเรื่องของประเด็นเด็ก เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจากภาคีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กหลายคน และประเด็นเด็กมีความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหลาย ๆ เรื่อง เช่น ปัญหาเรื่องเซ็กส์ก่อนวัย ปัญหาการบริโภคประเด็นผู้สูงอายุมีฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมีอยู่ประมาณ 200 กว่าคนรายละเอียดยังไม่สมบูรณ์ต้องทำแบบสอบถามใหม่ต้องการรายชื่อผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประชาชนรายชื่อชุมชนที่มีความขัดแย้งระหว่างศาสนาประเด็นเด็กปัญหาเซ็กส์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอายุของวัยรุ่นที่เริ่มมีเซ็กส์ลดลงเด็กคิดว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมดาความต้องกามีต่อ »
8 items(1/2) 2 Next » Last »|