สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ปกิณกะ

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก - ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ

by Little Bear @June,28 2011 20.56 ( IP : 122...37 ) | Tags : ปกิณกะ

 คำอธิบายภาพ : stop.southern.seaboard

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ ฤาหายนะจะมาเยือนเหมือนมาบตาพุด โดย คณะทำงานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูลสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก

ตลอดช่วงเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้ลงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูลและนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะพัฒนาภาคใต้ตอนล่างให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่แทนที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมจนเกินจะเยียวยา

ข้อมูลในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ นั้น มีการเปิดเผยอย่างแยกส่วน ต่างกรรมต่างวาระในการทำประชาสัมพันธ์หรือการทำประชาพิจารณ์เฉพาะโครงการ โดยที่คนในพื้นที่เอง แทบจะไม่มีใครได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

คำถามสำคัญก็คือ ทำไมจึงต้องซอยแยกส่วนโครงการพัฒนาต่าง ๆ แล้วค่อย ๆ ซึมลึกนำโครงการต่าง ๆ เข้ามทีละโครงการสองโครงการ และมีการให้ข้อมูลที่น้อยที่สุดเฉพาะตัวโครงการ ไม่พูดถึงภาพรวมการพัฒนาทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างเงียบที่สุด หรือเพราะอภิมหาทิศทางการพัฒนานี้ มีวาระซ่อนเร้น จึงไม่สามารถให้คนใต้ร่วมรับรู้ข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมได้

การไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก็ประดุจการปิดบังข้อมูลภาพรวมการพัฒนาไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจนั่นเอง

ข้อมูลที่จะมีการนำเสนอต่อไปนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลและภาพที่มีการนำเสนอในการทำประชาสมพันธ์หรือประชาพิจารณ์โครงการต่าง ๆ อย่างแยกส่วน นำมาปะติดปะต่อเพื่อให้คนสงขลา-สตูลได้เห็นภาพของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นในฐานะเจ้าของแผ่นดินเกิดที่ต้องการเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาและสตูล จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักเช่นเดียวกับพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

stop.southern.seaboard stop.southern.seaboard

แสดงความคิดเห็น

« 2228
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง