สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

กลุ่มธุรกิจรวมหัวคว่ำคุมโฆษณาขนมเด็ก อ้างรายการอยู่ไม่ได้

กลุ่มธุรกิจรวมหัวคว่ำคุมโฆษณาขนมเด็ก อ้างรายการอยู่ไม่ได้

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2550 18:44 น.

      กลุ่มธุรกิจรวมหัวค้าน คว่ำข้อเสนออนุฯ กทช.คุมโฆษณาขนมเด็ก โฆษณาได้ไม่เกิน 8 นาที ห้ามตัวการ์ตูน เด็ก เป็นพรีเซ็นเตอร์ งดแจก แถมของเล่น อ้างรายการอยู่ไม่ได้แน่ เสนอขอความร่วมมือสถานีทำโฆษณาให้ความรู้แบ่ง 4 นาที เป็นโฆษณาให้ความรู้ โฆษณาได้ 8 นาทีตามเดิม หรือให้ตัวการ์ตูนที่เด็กชอบมาให้ความรู้ เพื่อให้เด็กเลียนแบบสิ่งดี อย.เสียงอ่อยรับอำนาจคุมไม่ถึง
      วันนี้ (3 ส.ค.) ที่กรมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการควบคุมการโฆษณาขนม สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) มีการระดมความคิดเห็นเรื่องการควบคุมการโฆษณาขนม หลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีผลต่อเด็กและเยาวชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง และตัวแทนจากบริษัทเอเยนซีโฆษณาชื่อดังหลายแห่งมาเข้าร่วมกว่า 100 คน
      นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการควบคุมการโฆษณาขนม สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้ยกร่างข้อเสนอควบคุมโฆษณาขนมเด็ก เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มีรายละเอียด คือ 1.มาตรการควบคุมระยะเวลา และความถี่ในการออกอากาศ ซึ่งรายการสำหรับเด็ก รายการประเภท ป.สำหรับเด็กปฐมวัย และ ด.สำหรับเด็ก 1 ชั่วโมง โฆษณาได้ไม่เกิน 8 นาที โดยนับรวมเวลาที่ใช้ในการโฆษณาแฝงด้วย และในรายการสำหรับเด็ก (รายการประเภท ป.และ ด.) ห้ามข้อความทางการค้าเดียวกันหรือต่างกันของสินค้าชนิดเดียวกัน ออกอากาศเกิน 2 ครั้งต่อชั่วโมง
      2.มาตรการควบคุมการจูงใจเด็กให้บริโภค งดการใช้เด็ก ตัวการ์ตูน ดารา นักร้อง ศิลปิน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำเสนอสินค้า, งดการส่งเสริมการขาย และการโฆษณาขนมเด็กโดยใช้ของแถม ของแจก ของเล่น และการชิงรางวัลการโฆษณาจะต้องไม่มีเนื้อหาเชิญชวนให้เด็กบริโภค แต่ต้องเสนอเนื้อหาในเชิงวิชาการที่ให้ความรู้ในการบริโภคขนมเด็ก พร้อมทั้งการโฆษณาจะต้องแสดงคำเตือนในการบริโภคขนมเด็ก และ 3.มาตรการติดตามและประเมินผลให้มีคณะกรรมการภาคประชาชนตรวจสอบโฆษณาขนมเด็ก และให้คณะกรรมการศึกษาและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ
      "ในหลายประเทศที่มีระเบียบการโฆษณาขนมเด็ก ไม่มีสถานีโทรทัศน์ช่องใดที่ล้มละลาย สังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ไม่ใช่ยึดติดกับการกระทำแบบเดิม โดยในประเทศไทย ต้องทำในหลายๆ ด้านพร้อมกัน เพื่อสุขภาพของเด็ก ทั้งการให้ความรู้ การร้องเรียน อย่างไรก็ตาม จะนำข้อสรุปของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้หารือในคณะอนุกรรมการอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ระหว่างนี้จะเจรจากับผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน" นพ.ยงยุทธ กล่าว
      ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา เลขาธิการสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยทุกกรณี เพราะรัฐมีหน้าที่แค่กำกับดูแล แต่ร่างดังกล่าวกลับเป็นการควบคุม ซึ่งสมาคมวิชาชีพมีการกำกับดูแลภายในวิชาชีพอยู่แล้ว โดยได้ประกาศระเบียบการกำกับดูแลและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีบริษัทโฆษณาประมาณ 80% จากทั้งหมดต้องปฏิบัติตาม ส่วนบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หากร้องเรียนมายังสมาคมเมื่อตรวจสอบพบว่าผิด จะเสนอเรื่องไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อระงับโฆษณา จึงเสนอให้รัฐสนับสนุนให้เพิ่มความเข้มแข็งให้ดูแลกันเองมากกว่าการควบคุม
      "ผมไม่เห็นด้วยจะทำไม เพราะไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวแม้แต่นิดเดียว ร่างฉบับนี้ออกมาเป็นการควบคุมบังคับ และคงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะหากคุมให้โฆษณาในรายการเด็กมีเพียง 8 นาที จากเดิม 12 นาที รายการคงอยู่ไม่ได้ ถ้าเราหันกลับไปใช้การบังคับเหมือนกับการใช้ไม้เรียวก็คงเดินไปข้างหน้าลำบาก ส่วนการโฆษณาที่ต้องห้ามเชิญชวนให้บริโภค ก็ไม่ต้องมีโฆษณาไปเลย เพราะโฆษณาคือการเชิญชวนให้ซื้อสินค้าอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากร่างดังกล่าวมีผลบังคับใช้ รายการสำหรับเด็กประเภท ป.และ ด.ก็จะหาหนทางในการทำให้รายการอยู่รอด ด้วยการเปลี่ยนรายการเป็นประเภทท.ทั่วไปแทน เพราะจะได้สามารถโฆษณาจากสปอนเซอร์ที่ไม่มีการจำกัด" ดร.นิวัต กล่าว
      ด้านนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่า รายการเด็กเป็นรายการที่มีสปอนเซอร์น้อยราย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำหรับเด็ก หากบังคับให้โฆษณาในรายการเด็กเหลือ 8 นาที จะดำเนินการได้ยาก อีกทั้งอาจทำให้ต้นทุนของผู้ผลิตสินค้าเด็กจะเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาสินค้าที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย โดยปกติทางสถานีโทรทัศน์มีการควบคุมโฆษณาอยู่แล้ว
      นายสรรเสริญ กาญจนเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคเซสแอนด์แอคโซซิเอด จำกัด กล่าวว่า แทนที่รัฐจะมีมาตรการในการควบคุม แต่อยากเสนอให้ไม่ต้องยุ่งกับการโฆษณา แต่ควรไปเน้นการให้ความรู้กับเด็ก โดยนำตัวการ์ตูนที่เด็กสนใจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ก่อนรายการเด็กและการ์ตูนเริ่มประมาณ 10-15 วินาที เพราะเชื่อมั่นในพฤติกรรมการเลียนแบบว่าเด็กชอบเชื่อในตัวการ์ตูน อาจแนะนำว่า ให้กินอาหารให้อิ่มก่อนกินขนม, อย่ากินน้ำตาลเยอะ
      นายไพโรจน์ แก้วมณี นิติกร 8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.อาหาร แบ่งอาหารเป็น 4 ประเภท คือ 1.อาหารที่ควบคุมเฉพาะ 2. อาหารที่กำหนดคุณภาพมาตรฐาน 3.อาหารที่ต้องมีฉลากตามที่รัฐมนตรีประกาศ และ 4. อาหารทั่วไป ซึ่งประเภทที่ 3 และ 4 อย.ไม่ต้องควบคุมมาตรฐาน ทั้งนี้ ขนมเด็กจัดอยู่ในอาหารประเภทที่ 3 อย.จึงไม่มีอำนาจหน้าที่คุมปริมาณการทาน ส่วนการขออนุญาตการโฆษณานั้นหากเป็นโฆษณาที่ไม่อ้างคุณภาพหรือสรรพคุณ คุณประโยชน์ไม่ต้องการผ่านการขออนุญาตจาก อย.ก่อนเผยแพร่ ข้อจำกัดตรงนี้จึงไม่สามารถดูแลได้ทั่วไป
      ขณะที่นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ใน 10 ปี ที่ผ่านมาเด็กไทยมีภาวะอ้วนขึ้น 3 เท่า มีเด็กที่อ้วนจนเสียชีวิตบนเตียงนอน เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีเด็กอ้วนมารักษาที่สถาบันจนเครื่องช่วยหายใจที่ต้องให้เด็กอ้วนไม่พอใช้ ต้องหมุนเวียนกัน ด้วยการปลุกเด็กให้ตื่นแล้วให้เด็กอีกคนมาต่อคิวใช้ หากใครได้เห็นเชื่อว่าจะต้องร้องไห้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคอ้วนเป็นโรคระบาด ที่ไม่ต้องมีพาหะแต่เกิดจากกระแส และทุกอย่างมีการศึกษาพิสูจน์ชัดว่า การบริโภคขนม น้ำอัดลม น้ำตาล คือ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เด็กอ้วน โดยทุก 1 ชม.ที่เด็กดูโทรทัศน์เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน 1-2%

แสดงความคิดเห็น

« 6423
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง