สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

ตะลึง! เยาวชนไทยติดยาอื้อ กทม.ครองแชมป์สูงสุด

ตะลึง! เยาวชนไทยติดยาอื้อ กทม.ครองแชมป์สูงสุด

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 กรกฎาคม 2550 17:47 น.


      "จรวยพร" ตะลึง มีเยาวชนติดยาจำนวนมาก กรุงเทพฯครองแชมป์มากสุด รองมา กระบี่ ยะลา ภูเก็ต สตูล แพร่ พร้อมหวั่นมีเยาวชนหน้าใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติด เร่งหามาตรการป้องกันแบบครบวงจร
      เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งผลการประชุมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนดังนี้ สถานการณ์ ปี 2550 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดหนักในกลุ่มเยาวชนทั่วไปยังคงเป็นยาบ้า สารระเหย และกลุ่มกระท่อม/ยาแก้ไอ/สี่คูณร้อย กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่เข้าบำบัดรักษา 20,000 คน ร้อยละ 49.3 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มเยาวชนจากภาคใต้มากที่สุด ร้อยละ 54.3 รองลงมาภาคกลาง ร้อยละ 51 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50 โดยมี 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่มีปัญหายาเสพติดสูงสุดในรอบ 5 ปี (2546-2550) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แพร่ระบาดมากที่สุด กระบี่ ยะลา ภูเก็ต สตูล แพร่ ระนอง ปัตตานี สมุทรปราการ และนราธิวาส
      ส่วนแนวโน้มของปี 2551 สถานการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คาดการณ์ว่า กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี จำนวน 6.4 ล้านคน เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้อยมาก สำหรับกลุ่มอายุ 8-12 ปี จำนวน 4.7 ล้านคน เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้อย แต่เป็นกลุ่มจะเข้าไปสู่ก่อนวัยเสี่ยงต่อยาเสพติด เพราะกำลังเป็นวัยเริ่มเรียนรู้และส่วนใหญ่กำลังเรียนในสถานศึกษา กลุ่มอายุ 13-18 ปี จำนวน 5.6 ล้านคน กำลังเรียนในระบบ 4.2 ล้านคน และอยู่นอกสถานศึกษา 1.4 ล้านคน เยาวชนกลุ่มนี้เป็นวัยเสี่ยงต่อยาเสพติด ซึ่งคาดคะเนว่า จะมี 560,000 คน จากจำนวน 5.6 ล้านคน โดยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างใน 10 อย่าง ได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนเกี่ยวข้องยาเสพติด กลุ่มดื่มสุรา/เสพบุหรี่เป็นประจำ กลุ่มครอบครัวติดยา/ค้ายาเสพติด กลุ่มครอบครัวว่างงาน กลุ่มเล่นการพนัน/ติดพนันบอล กลุ่มฐานะเศรษฐกิจตกต่ำ กลุ่มที่มีความเครียด กลุ่มเยาวชนในสถานพินิจ/พ้นโทษ กลุ่มเด็กเร่ร่อน       และกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง
      ทั้งนี้ ได้วางแผนป้องกันและแก้ไขในปี 2551 ก็คือ จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งระบบ พร้อมกันนี้ จะสร้างเยาวชนแกนนำในสถานศึกษาให้ได้จำนวน 177,000 คน เพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อน และมีมาตรการเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 560,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สุดการดำเนินงาน
      นอกจากนี้ มีแผนจัดระเบียบสังคมในเขตเมืองทุกจังหวัดโดยเฉพาะการดูแลหอพัก ปัญหาเหล้าบุหรี่การพนัน สถานบริการ และการสร้างงานให้หารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง และให้สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ พื้นที่เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการติดตามประเมินผลโดยทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น และเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
      ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลการวิเคราะห์ของสำนักงาน ป.ป.ส.ไปปรับการทำงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2551 ต่อไป โดยจะได้นำเสนอให้เป็นแผนงานส่วนหนึ่งของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเยาวชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขแบบบูรณาการเป็นระบบโดยแก้ปัญหาเยาวชนทุกปัญหาร่วมกัน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

« 9460
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง