สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพ อสม.

สธ. เดินหน้าพัฒนาอาสาสมัคร

photo  , x pixel , 0 bytes.

เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้แก่คนในชุมชน

          "หมอวัลลภ" ยาหอม อสม.เป็นที่ชื่นชมของหลายฝ่าย ทั้งในประเด็นของการเป็นกำลังของชุมชนและต่อชาติ เผยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอสม.800,000 คน ให้เป็น อสมช. ระดับเชี่ยวชาญ ในปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาให้ได้ 25% หรือประมาณ 200,000 คน

          นพ.วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้รับการชื่นชมจากหลายฝ่ายว่าเป็นพลังของประชาชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

          ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 800,000 คน ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ (อสมช.) ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อจัดการกับโรคที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่

          สำหรับในปี 2550 นี้ ตั้งเป้าพัฒนา อสม. ให้เป็น อสมช. ให้ได้ร้อยละ 25 หรือประมาณ 200,000 คน โดยคัดเลือก อสม. ที่มีความสามารถโดดเด่นหมู่บ้านละ 3 คน เข้ารับการอบรม และให้กรมด้านวิชาการ เช่น กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เป็นแกนหลักในการเสริมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะจัดอบรมได้ครบภายในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ จากนั้น อสมช. จะเดินหน้าปูพรมให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ทันที ถือเป็นการสำรวจสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ

ที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

« 6811
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง