สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51

ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51
วันที่ 26 มิ.ย. 2550

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(26 มิ.ย.) ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติอัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2551 ในอัตรา 2,100 บาท ต่อประชากร โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชากรผู้มีสิทธิจำนวน 46,477,000 คน

ทั้งนี้ หากผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  ให้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมความเหมาะสมและจำเป็นตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้  ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

Comment #1
ไม่ได้รับการดูแลเท่า
Posted @April,04 2008 16.23 ip : 202...162

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

        หลานได้เข้ารักษาตัวในโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ที่ รพ. เกษมราษฏร์ เห็นว่าเป็นเอกชน น่าจะดูแลดี แต่เปล่า หลานเป็นไข้สูงคออักเสบ เข้าไปต้นกลางคืน หมอให้นํ้าเกลือ กับฉัดยาใส่นํ้าเกลือ จนอีกวันหนึ่งผ่านไป ไข้ก็ยังร้อนอยู่ ไม่ให้ยาแก้ไข้ ต้องขอ เสื้อผ้าที่ใส่ในขณะอยู่โรงพยาบาลก็ต้องขอ แทนที่จะเอามาให้ ไม่ได้จ่ายตังเลยไม่ ดูแล เหมือนพลเมืองชั้นสองจริงๆ  ยาก็คงให้ประเภทถูก ๆ รักษาเหมือนขอไปที ทุเรศจริง ๆ ยังมาบอกคนไข้ว่า ไม่น่ามาใช้โครงการ รพ. ก็อย่าเข้าโครงการซิ จะเอากำไรมาก ๆ ก็

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง