สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.

สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มิถุนายน 2550 17:10 น.


      สธ.ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท จัดคาราวานหมอเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทำแขนขาเทียม เดินสายให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ทั้งตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูความพิการ ทำแขนขาเทียม ทำแว่น ทำฟันฟรี ในปี 2550 มีแผนให้บริการใน 5 จังหวัด เป้าหมาย 4,000 ราย


      วันนี้ (18 มิ.ย.) นพ.ยุทธ โพธารามิก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดโครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จของกรมการแพทย์ ที่กองร้อยสารวัตรทหารบกสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเข้าถึงบริการได้น้อยกว่าคนทั่วไป เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทาง จากการสำรวจคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2544 ทั่วประเทศมีผู้พิการกว่า 1 ล้านคน โดยอยู่ในชนบทมากกว่าในเขตเมืองถึงเท่าตัว และพบว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีความพิการสูงกว่าวัยอื่นถึงเท่าตัวเช่นกัน คาดว่าปัญหาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในปี 2553 โดยเฉพาะโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น ข้อเสื่อม สมองเสื่อม เนื่องจากประชากรสูงอายุของไทยจะมีถึงร้อยละ 11.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปี 2549 ไทยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 6 ล้าน 8 แสนกว่าคน หรือร้อยละ 10.8 ของประชากร จึงต้องเร่งจัดบริการให้ครอบคลุม เพื่อให้คน 2 กลุ่มนี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
      นพ.ยุทธ กล่าวต่อว่า ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ เน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยเป็นบริการเชิงรุกในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตระเวนไปทั่วประเทศ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ พยาบาล ทันตแพทย์ ช่างทำแขนขาเทียม ออกให้บริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนผู้พิการ จัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ ตรวจสายตา ตัดแว่น ตรวจรักษาข้อเข่าเสื่อม ทำฟัน ฟรีทุกรายการ มีแผนออกให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา กาญจนบุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ และชุมพร ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 10.2 ล้านบาท และมอบนโยบายให้กรมการแพทย์ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม.ทั่วประเทศ ให้สามารถค้นหาผู้พิการและผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลให้ครอบคลุมทุกคน
      ด้าน นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการแห่งละ 800 ราย แต่จากการออกให้บริการที่ผ่านมา 3 แห่ง ได้แก่ จ.พังงา กาญจนบุรี และนครสวรรค์ พบว่ามีผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป มารับบริการถึง 8,089 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 3 เท่า ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 4,112 ราย ผลิตและซ่อมแซมแขน-ขาเทียม 523 ราย ตรวจวัดสายตาและแจกอุปกรณ์ทางการมองเห็น 2,123 ราย ให้บริการด้านทันตกรรม 651 ราย และตรวจคัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ 654 ราย ชี้ให้เห็นว่าการออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุดและสมศักยภาพ
      "สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีกำหนดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน ประกอบด้วย การตรวจรักษาและฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 150 ราย/วัน บริการทางทันตกรรม โดยสถาบันทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา วัดสายตาประกอบแว่น โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 400 ราย/วัน ส่วนรถผลิตแขนขาเทียมเคลื่อนที่ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะให้บริการผลิตและซ่อมแซมแขน-ขาเทียมแก่ผู้พิการ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน มีเป้าหมายหล่อแขนขาเทียมให้กับผู้พิการทั้งหมด 120 ราย พร้อมกันนี้ ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 150 เครื่อง รถนั่งผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวม 120 คัน รถโยกสำหรับผู้พิการที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพ 10 คัน และเครื่องช่วยเดิน อาทิ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ไว้มอบให้ผู้พิการประเภทต่างๆ และมีบริการออกหนังสือรับรองผู้พิการโดยพัฒนาสังคมจังหวัดด้วย มั่นใจว่าผู้พิการและผู้สูงอายุของจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับบริการครบถ้วนทุกคน" นพ.ชาตรีกล่าว

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง