สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สถานบริการไทยแลนด์ 4.0

ขอเสนอไอเดียค่ะ 1. สมัยนี้มีการนำแอพลิเคชั่นการตรวจวัดระดับน้ำตาล การวัดอุณหภูมิในร่างกาย การวัดความดันมากมาย หากเราสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่ต้องมาเช็คอัพอาการกับโรงพยาบาลที่มีคนไข้จำนวนมาก เพื่อลดจำนวนคิวการพบแพทย์ ให้ไปรับยาตามอาการได้ทันที หรือส่งยาไปให้ผู้ป่วยได้ทันทีก็คงจะดีไม่น้อย

  1. มีการวินิจฉัยโรคร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา หรือโรงพยาบาล เพื่อลดข้อร้องเรียนการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด หรือการสั่งยาผิดอาการ และก็จะลดจำนวนคิวของผู้ป่วยไปได้เยอะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3660
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง