สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

สัมมนา “ชะลอวัย...ฟื้นฟูสุขภาพ”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ชะลอวัย...ฟื้นฟูสุขภาพ”    เติมเต็มความรู้เรื่องราวสุขภาพศาสตร์แห่งการชะลอวัย เพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดย 2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและศาสตร์แห่งการชะลอวัย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย และอาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพบริการให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและโภชนาการอย่างใกล้ชิด พบกันวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งโทร. 02 618 778 1-4 ต่อ 107, 081-4214692, Line : @okmass

แสดงความคิดเห็น

« 7277
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง