สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กิจกรรมเครือข่าย

เปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมคัดแยกเสื้อผ้าที่รับบริจาคสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและกองทุนคนพิการ วันที่ 29 เมษายน 2555

by punyha @April,26 2012 14.53 ( IP : 113...243 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 640x480 pixel , 58,854 bytes.

มูลนิธิชุมชนสงขลา เปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมคัดแยกเสื้อผ้าที่รับบริจาคมา เพื่อจำหน่ายสมทบเข้่ากองทุนฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยสงขลาและกองทุนศูนย์ราษฏร์พัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสงขลา

กำหนดจัดกิจกรรมคัดแยกในวันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมวัดคลองแห

ลงชื่อร่วมกิจกรรม หรือ สอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลา อาคารชิตตยาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

09.00 - 17.00 น. โทรศัพท์ 074-221286  หรือ  086-4892086 17.00 น. เป็นต้นไป  โทรศัพท์ 074-474082

แสดงความคิดเห็น

« 6372
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง