สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างระบบสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง

by kittikun @July,04 2011 14.05 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างระบบสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียงสู่การปฎิบัติมีเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. จะตั้งกลไกการขับเคลื่อนให้ข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงทั้ง 10 ข้อข้างต้น ให้เกิดผลปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมี  สำนักงานจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา  เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการความร่วมมือขององค์กรภาคี ทั้ง 12 องค์กรนี้ในระยะยาว
ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e116642af0bf.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง