สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิชุมชนสงขลา

by kittikun @June,21 2011 13.43 ( IP : 49...89 ) | Tags : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนการดำเนินโครงการ และสมัครเป็นอาสาสมัครคัดแยกสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องใช้ เพื่อจำหน่าย ณ ตลาดน้ำคลองแห ลานวัฒนธรรมวัดคลองแห(หิมคลองแห) ดำเนินกิจกรรมทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดสมทบทุนกองบุญฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยสงขลา ศูนย์ราษฏร์พัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสงขลา

แสดงความคิดเห็น

« 8586
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง