สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพรวมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

รายงานสดจากงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลาและสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

 คำอธิบายภาพ : img_6859

 คำอธิบายภาพ : img_6860

 คำอธิบายภาพ : img_6861

 คำอธิบายภาพ : img_6893

 คำอธิบายภาพ : img_6894
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เสรี ศรีหะไตร นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ครูเบญมาศ นาคหลง ร่วมพูดคุยในประเด็น "เครือข่ายสุขภาวะร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

กล่าวต้อนรับ โดย ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่าย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง  2554

อ.ประเสริฐ รักษ์วงศ์ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง  2554

ปาฐกถาพิเศษ จากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง 2554 โดย คุณสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

แสดงความคิดเห็น

« 5651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง