สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เครือข่ายคนพิการในสงขลา

เครือข่ายคนพิการสงขลา

 1. สมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา 074-314810
 2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (สาขาภาคใต้ตอนล่าง) 074-238607
 3. ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา 074-386725 / เลขาชมรม 081-5439540
 4. ชมรมสมิหลาเพื่อบุคคลออทิสติก 074-451250
 5. กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ 074-369219
 6. ชมรมสานฝันปันรัก 074-257884 / 074-258107
 7. ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ์ 074-451351-2
 8. ชมรมรุ่งอรุณสัมพันธ์ 074-324868-9
 9. ชมรมกีฬาคนพิการ 084-9997446
 10. ชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ 089-5965675
 11. สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา 081-5439540
Comment #1
Posted @February,14 2009 22.03 ip : 61...121

โห เครือข่ายคนพิการจังหวัดสงขลามีเยอะขนาดนี้เลยหรือครับ

แสดงความคิดเห็น

« 8363
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง