คนภูเขา

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คนภูเขา คนภูเขา

คนภูเขา_pol นอกคอก

บันทึกด้วยดินสอ.คลองภูมี

...บันทึกด้วยดินสอ... ตอน ..ต้นไม้ในมือหนูไปอยู่ไหน

คนภูเขา

photo , 500x375 pixel , 126,110 bytes.

บันทึกจากป่าดินร้อยไร่...


จดหมายถึงคุณต่าย


..เคยสัญญาว่าจะส่งบันทึกด้วยดินสอไปให้อ่าน  แต่หาเรื่องประทับใจไม่ได้ซักที

กลัวว่าลายเส้นดินสอจะไม่คม เลยต้องรอจนถึงวันนี้ อย่าเบื่อที่จะอ่านนะครับ

............

Relate topics

Comment #1บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 22.55 ip : 118...67

............. เข้าเรื่องดีกว่า ฝนที่ภูเขาแก้วนะ ตกหนักมาก ปริมาณน้ำฝน มากกว่า 300 มิลลิเมตร เลยครับ เป็นฤดูน้ำหลากของ

ภาคใต้ตอนล่าง  ฝนตกหนักและตกติดต่อกันหลายวัน มันช่างตรงข้ามกับบ้านคุณต่าย และชาวเราหลาย ๆ ภาค ที่ได้รับ

ลมหนาว กับสีสรรค์ของป่ากันแล้ว น่าอิจฉาจริง ๆ

  ทีมเรา กับเครือข่ายทำกิจกรรมปลูกป่ากลางฝนฉ่ำกันครับ  ขอเล่าภาพรวมก่อนก็แล้วกัน  มันก็คือการปลูกป่า ที่เชิญ

ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ มาเปิดงาน ระดมมวลชนแนวร่วมคนรักษ์ป่า มาทำหน้าที่ตามใจรัก จบด้วยกินข้าวแกงไก่ ใส่หยวก

กล้วยเถื่อน ถ่ายรูปร้องเพลง กันละครับ .............

Comment #2บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 22.59 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 116,267 bytes


  ...........................

ไหว้ท่านสมภารทอง                    ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา      เทวดารักษา กับการแก้บนก่อนเริ่มกิจกรรม

...........................................

Comment #3บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.05 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 113,643 bytes

...ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ อ่านเอาเองครับในแผ่นป้าย...ส่วนผู้สนับสนุนอย่างเป็นกันเองได้แก่....
ชาวบ้านหมู่ที่7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิครับ

Comment #4บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.08 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 124,242 bytes

ภาพมวลชนที่ไม่แยก เหลือง แยกแดง .....มีแต่หัวใจรักษ์ สีเขียว

Comment #5
Posted @January,01 2009 23.19 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 115,519 bytes

ชาวเราแบ่งหน้าที่กันทำงานครับ น้องช้างในฐานะเจ้าภาพ รับหน้าที่ต้อนรับ ส่วนคนอื่น ๆ ก็ทำหน้าที่ต่าง ๆ กันไป

มีการประชุมก่อนปลูกป่าด้วยครับ ส่วนคนภูเขามีหน้าที่ จัดกิจกรรมเด็ก กับดูแลความปลอดภัย เป็นงานถนัดละ

เรื่องดูแลความปลอดภัย วันนั้น ไม่มีการทะเลาะ หรือแย่งกันปลูกป่า เลย งานที่รับมอบหมายไม่บกพร่องเลย 55

.......ขอเข้าประเด็นว่า ทำไมต้องปลูกป่าในป่าดินร้อยไร่ นะ ก่อนหน้านี้ป่าดินร้อยไร่ ได้ถูกสัมปทาน ทำเหมืองแร่พลวง

ก่อนทำเหมือง ก็ด้องมีการเอาต้นไม้ไปเข้าโรงเลื่อยก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อไม้หมด ก็ไม่มีการทำเหมืองแร่ต่อ โดยอ้าง

ว่าสายแร่มีน้อยไม่คุมกับการลงทุนทำเหมือง แถมยังเอาที่ดินสัมปทานบัตร ไปหลอกขายชาวบ้านอีกนะครับ..

ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศปิดป่า ชาวบ้านเลยออกจากพื้นที่ ป่าดินร้อยไร่เลยเป็นป่าฟื้นตัวใหม่ครับ

.........................อ้อ! ลืมไป ขอขอบคุณนายทุนแห่งประเทศไทย ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ปลูกป่า ขอบคุณจริง ๆ

Comment #6บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.23 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 108,017 bytes

ทรัพยากรจังหวัดสงขลา กับ นายอำเภอรัตภูมิ รับมอบต้นไม้จากเด็ก ๆ เพื่อประเดิมปลูกป่า

Comment #7บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.26 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 114,293 bytes

ทีมปลอดภัยทำหน้าที่ครับ เชิญ ประธานข้ามน้ำไปปลูกป่า

Comment #8บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.34 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 90,537 bytes

น้ำใจตอบแทนเล็ก ๆ    แกงคั่วไก่ กับหยวกกล้วยเถื่อน  ง่าย ๆ แต่อร่อย ครับ

ต้องขอบคุณแม่ครัวชาวหมู่ที่ 7 ต.ท่าชะมวงละครับ

Comment #9บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.43 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,738 bytes

กับกิจกรรม "ต้นไม้ในมือหนู ไปอยู่ไหน?"

.คุณต่ายครับ บันทึกด้วยดินสอ ของคนภูเขา ได้บันทึกเรื่องราวความประทับใจในป่าเขา

ไว้หลายตอน คุณต่ายคงเคยอ่านบ้างแล้ว กิจกรรมที่จะเล่าให้ฟัง เกิดจากความคิด

และการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ของหลาย ๆท่านเราไม่สามารถ

ทำงานเหล่านี้สำเร็จได้หรอก ถ้าไม่มีทีม ที่เข้าใจ รักษ์ในป่าเขาบ้านเราเหมือนกัน

.....เล่าให้ฟังดีกว่าครับ เราเกิดแนวคิดกันว่า เมื่อมีการปลูกป่าแล้ว เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมอะไรบ้าง ประชุมร่วมกันแล้วเลยเกิดกิจกรรมเด็ก 2 ส่วนครับ  ส่วนแรกก็คือ

การเพาะกล้าไม้พื้นถิ่น (ลูกไม้ที่อยู่ในป่าแถบนี้) เราจัดกิจกรรมด้วยแนวคิดว่า เมื่อถึงวันปลูกป่าเมื่อไหร่

ในเรือนเพาะชำของเราจะมีต้นกล้าเต็มเรือนเพาะชำ แต่หลังจากปลูกป่าแล้วเรือนเพาะชำของเราก็ว่างเปล่า

ต้องรอโครงการหน้า ถึงจะมีต้นกล้ามาอยู่ในเรือนเพาะชำของเราอีก  เลยเกิดแนวคิดว่าเราจะช่วยกัน

เพาะกล้าไม้พื้นถิ่นของเราเอง ด้วยมือเล็ก ๆ ที่จะร่วมกันคนละต้น แล้วเราจะนำกลับไปไว้ในเรือนเพาะชำ

แทนที่ต้นไม้ที่ปลูกกันในวันนั้นครับ  เลยเกิดภาพประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานในวันนั้น จนได้รับการชื่นชม

กิจกรรมแบบง่าย ๆ ของเราครับ

..ต้องเล่าเบื้องหลังกิจกรรมหน่อยนึ่ง....ช่วงทำกิจกรรมนะ ฝนตกทุกวัน ทีมของเราดันต้นไปหาพันธ์ไม้

ในป่ากลางสายฝนกันครับ ต้องเดินป่ากัน2-3 ชั่วโมง เพื่อที่จะหาพันธ์ไม้ที่ต้องการ ก็มีต้นสะตอป่า

ต้นตะเคียนหิน ต้นตีนเป็ด ไม้สาย ต้นกฤษณาป่า ต้นหลุมพอ ฯลฯ ละครับ

Comment #10บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.47 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 106,236 bytes

ต้นไม้ที่หนู ๆ ช่วยกันเพาะชำวันนี้ไม้รับคำชี้แจงว่า เราจะนำไปปลูกที่ป่าอื่นด้วย

เลยใช้ชื่อกิจกรรมแบบตั้งคำถามกับเขาว่า "ต้นกล้าแกร่งของหนูจะไปเติบโตที่ผืนป่าแห่งไหน"

Comment #11บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.50 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 111,325 bytes

เพียงคนละต้น เมื่อเด็ก ๆ เริ่มทำ ผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วย ต้นกล้าใหม่ ก็เต็มเรือนเพาะชำเหมือนเดิม

Comment #12บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.52 ip : 118...67
Photo : , 450x338 pixel 113,386 bytes

อดใจไม่ไหว ต้องช่วยเด็ก ๆ

Comment #13บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.54 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 93,007 bytes

ก่อนจะเริ่มกิจกรรม หนุกหนานแบบ คนเขาคนควน พักสายตาหน่อย

        บรรยายใต้ภาพว่า"ตาแป๋ว" ก็แล้วกัน...

Comment #14บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.00 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,956 bytes

........คิดใส ๆ  ใส่ลายเส้นสวย.......

....บันทึกด้วยดินสอ ได้บันทึกความประทับใจจากกิจกรรมเล็ก ๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง

ใช้ชื่อว่า"คิดใส ๆ ใส่ลายเส้นสวย"...ถ้าคุณต่ายมาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ภาพที่ถ่ายทอดออกไป

เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความประทับใจเท่านั้นเอง

ขอเล่าให้ฟังดีกว่า วันนั้นเราจัดกิจกรรมวาดภาพลายเส้นกันครับ โดยเชิญ

ครูเจมี มาช่วยสอนการวาดภาพลายเส้นให้เด็ก ๆ แล้วจากนั้นก็รับสมัครแข่ง

วาดรูปชิงรางวัลครับ  เรามีกติกา ว่า...วาดรูปลายเส้นอะไรก็ได้ แล้วเขียนบรรยายใต้ภาพมา

โดยมีการให้คะแนน สำหรับภาพ 50 คะแนนบรรยายใต้ภาพ 50 คะแนน ชิงรางวัล รถถีบ

(บ้านคุณต่ายเรียกเหมือนกันไหม)เราเรียกว่ารางวัลขวัญใจปลูกป่าแล้วก็มีรางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่3

Comment #15บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.02 ip : 118...67
Photo : , 515x386 pixel 120,222 bytes

....ตั้งอก ตั้งใจ......ฟังการถ่ายทอด.......

ครูเจมี ครูนอกท่อง.....สอนเด็กให้รู้จัก ลายเส้น ด้วยปากกาเจว

Comment #16บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.04 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 120,737 bytes

คุ่ซี้ ....ตั้งใจอย่างแรง

Comment #17บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.06 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,839 bytes

พี่คับ ช่วยเป็นโต๊ะให้ หนูหน่อย

Comment #18บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.08 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 127,334 bytes

แบบนี้เรียก ..."โต๊ะหมู่"

Comment #19บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.11 ip : 118...67
Photo : , 520x390 pixel 155,822 bytes

............ป่าเขา กับความคิดใส ๆ โดยมีผู้ใหญ่ใจดี ส่งเสริม

Comment #20บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.12 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 140,534 bytes

หามุมสงบ เพื่อถ่ายทอดเรืองราวบนผืนป่า สู่ลายเส้น

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง