สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1

เครือข่ายคาราวานสวนผักคนเมืองร่วมแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาธิต(งานเกษตรภาคใต้ 2017)

เครือข่ายคาราวานสวนผักคนเมืองร่วมแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาธิต(งานเกษตรภาคใต้ 2017)

วัน ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย punyha เมื่อ 2 ก.ค. 60 14:26 น.