สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1

พู่กันโรงเรียนปิด มีงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่สงขลา (โรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬา)

พู่กันโรงเรียนปิด มีงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่สงขลา (โรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬา)

วัน อังคาร 20 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย punyha เมื่อ 20 ก.พ. 60 13:29 น.